martes, 18 de marzo de 2008

Joc de Sa Tortuga

OBJECTIUS DEL JOC:• Reconèixer les grafies 1, 2, 3 i comptar fins a 3.
• Aprendre els noms dels colors.
MATERIAL:• Tauler.
• Un dau de colors.
• Un dau de nombres de l’1 al 3.
• Fitxes o botons dels colors del tauler.
REGLES:
• 2 jugadors.
• El joc consisteix en omplir el tauler amb les fitxes del color corresponent.
• Tiren els dos daus una vegada cadascun.
• Un dau indica el color de les fitxes i l’altre la quantitat.
• No hi ha guanyador, l’objectiu és omplir el tauler entre els dos.
OBSERVACIONS:
• És un joc que els agrada i que aprenen fàcilment.

No hay comentarios: