lunes, 28 de abril de 2008

JOC DEL DAU GEGANT

OBJECTIUS DEL JOC:

· Comptar el nombre de punts del dau.
· Agafar el mateix número d’animalets.

MATERIAL:
· Un dau gegant de punts i dau de colors.
· Animalets de colors

REGLES:
· Gran grup.
· Es juga a l’estora.
· Cada fillet va tirant el dau gegant a l’estora i compta els punts. Després tira el dau de colors i agafa tants d’animalets del mateix color com punts hi ha al dau.
· Quan agafen les peces poden comprovar si la quantitat és correcta col·locant cada peça damunt un punt del dau.

OBSERVACIONS:
· Apareixen diferents estratègies per comptar els punts.
Més endavant es podria utilitzar un dau amb les grafies.

BubbleShare: Share photos - Powered by BubbleShare

martes, 8 de abril de 2008

DÒMINO DE FRUITES

OBJECTIUS DEL JOC:
• Aprendre a relacionar dibuixos iguals.
• Comptar fins a 7.

MATERIAL:
• Dòmino de fruites.
REGLES:
• Petit grup de 4 jugadors.
• Agafar 7 peces del dòmino i col•locar-les davant d’ells.
• Comença qui té la doble poma.
• Seguir l’ordre de torn en sentit de les agulles del rellotge.
• Posar els dobles girats.
OBSERVACIONS:
• Es pot jugar amb qualsevol dòmino de dibuixos.BubbleShare: Share photos - Powered by BubbleShare

martes, 18 de marzo de 2008

Joc de Sa Tortuga

OBJECTIUS DEL JOC:• Reconèixer les grafies 1, 2, 3 i comptar fins a 3.
• Aprendre els noms dels colors.
MATERIAL:• Tauler.
• Un dau de colors.
• Un dau de nombres de l’1 al 3.
• Fitxes o botons dels colors del tauler.
REGLES:
• 2 jugadors.
• El joc consisteix en omplir el tauler amb les fitxes del color corresponent.
• Tiren els dos daus una vegada cadascun.
• Un dau indica el color de les fitxes i l’altre la quantitat.
• No hi ha guanyador, l’objectiu és omplir el tauler entre els dos.
OBSERVACIONS:
• És un joc que els agrada i que aprenen fàcilment.

lunes, 17 de marzo de 2008

BLOCS LÒGICS

OBJECTIUS DEL JOC:
• Reconèixer les diferents formes geomètriques (quadrat, triangle, cercle).
• Diferenciar els conceptes peit i gros.
• Reconèixer els colors vermell, blau, groc.

MATERIAL:• 2 daus, un de colors i l’altre de formes geomètriques de diferents tamanys.
• Una capsa amb peces de les formes i els colors esmentats.
• Un tauler amb les formes dibuixades dels diferents colors.

REGLES:
• Petit grup de 4 a 8 jugadors.
• Tiren els daus. Una tirada amb el dau de formes i l’altre amb el de colors.
• Primer tiren el dau de formes i després el de colors. El fillet llegeix allò que li ha surtit i tria la peça en conseqüència.
• Col•locar la peça al lloc del tauler que coincideix.

OBSERVACIONS:
VARIANT:
• Per començar es poden repartir totes les peces als fillets i jugar sense daus.