lunes, 17 de marzo de 2008

BLOCS LÒGICS

OBJECTIUS DEL JOC:
• Reconèixer les diferents formes geomètriques (quadrat, triangle, cercle).
• Diferenciar els conceptes peit i gros.
• Reconèixer els colors vermell, blau, groc.

MATERIAL:• 2 daus, un de colors i l’altre de formes geomètriques de diferents tamanys.
• Una capsa amb peces de les formes i els colors esmentats.
• Un tauler amb les formes dibuixades dels diferents colors.

REGLES:
• Petit grup de 4 a 8 jugadors.
• Tiren els daus. Una tirada amb el dau de formes i l’altre amb el de colors.
• Primer tiren el dau de formes i després el de colors. El fillet llegeix allò que li ha surtit i tria la peça en conseqüència.
• Col•locar la peça al lloc del tauler que coincideix.

OBSERVACIONS:
VARIANT:
• Per començar es poden repartir totes les peces als fillets i jugar sense daus.

No hay comentarios: