martes, 18 de marzo de 2008

Joc de Sa Tortuga

OBJECTIUS DEL JOC:• Reconèixer les grafies 1, 2, 3 i comptar fins a 3.
• Aprendre els noms dels colors.
MATERIAL:• Tauler.
• Un dau de colors.
• Un dau de nombres de l’1 al 3.
• Fitxes o botons dels colors del tauler.
REGLES:
• 2 jugadors.
• El joc consisteix en omplir el tauler amb les fitxes del color corresponent.
• Tiren els dos daus una vegada cadascun.
• Un dau indica el color de les fitxes i l’altre la quantitat.
• No hi ha guanyador, l’objectiu és omplir el tauler entre els dos.
OBSERVACIONS:
• És un joc que els agrada i que aprenen fàcilment.

lunes, 17 de marzo de 2008

BLOCS LÒGICS

OBJECTIUS DEL JOC:
• Reconèixer les diferents formes geomètriques (quadrat, triangle, cercle).
• Diferenciar els conceptes peit i gros.
• Reconèixer els colors vermell, blau, groc.

MATERIAL:• 2 daus, un de colors i l’altre de formes geomètriques de diferents tamanys.
• Una capsa amb peces de les formes i els colors esmentats.
• Un tauler amb les formes dibuixades dels diferents colors.

REGLES:
• Petit grup de 4 a 8 jugadors.
• Tiren els daus. Una tirada amb el dau de formes i l’altre amb el de colors.
• Primer tiren el dau de formes i després el de colors. El fillet llegeix allò que li ha surtit i tria la peça en conseqüència.
• Col•locar la peça al lloc del tauler que coincideix.

OBSERVACIONS:
VARIANT:
• Per començar es poden repartir totes les peces als fillets i jugar sense daus.